Facebook
Diagnostyka
CENNIK DIAGNOSTYKA

Diagnoza SI

460 PLN

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

200 PLN

Diagnoza miofunkcjonalna

200 PLN

Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia

200 PLN

Ocena gotowości niemowlęcia do rozszerzenia diety

200 PLN

Diagnoza karmienia/jedzenia

200 PLN

Diagnoza / ocena umiejętności komunikowania się (AAC)

200 PLN

Wydanie pisemnej informacji

200 PLN

Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy