Facebook
Cechy dysmorficzne w diagnozie i terapii logopedycznej
Cechy dysmorficzne w diagnozie i terapii logopedycznej pacjenta z
zespołem wad wrodzonych (małe dziecko 0-2 r/ż).
Kiedy: 20 maja 2023
Gdzie: Wieliszew, Kościelna 74
Godziny: 09:00-18:00 (12 godzin dydaktycznych)
Cena: 750 zł
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z terapią logopedyczną/neurologopedyczną pacjentów z zespołami wad wrodzonych. W przebiegu spotkania prowadząca zaprezentuje katalog cech dysmorficznych, odpowiednio
przyporządkowanych do obserwowanego obszaru ciała człowieka. W kolejnej części zaprezentuje swój sposób przeprowadzenia wywiadu i badania pacjenta oraz na postawie analizy wybranych przypadków omówi propozycje działań terapeutycznych, które
zastosowała w przebiegu pracy z pacjentem.
Program:
✔ Wprowadzenie do tematyki dysmorfologii.
✔ Omówienie wskazań do pogłębienia diagnostyki genetycznej pacjenta.
✔ Badanie pacjenta:
o Wywiad
o Badanie, w tym analiza cech dysmorficznych:
→ Jamy ustnej
→Nosa
→ Ucha
→ Dłoni
→ Stóp
✔ Omówienie procesu terapeutycznego pacjentów z wybranymi zespołami wad wrodzonych na podstawie study case:
o mutacje w genie NBAS – studium przypadku pacjenta z dysfagią w fazie
preoralnej, oralnej i faryngalnej,
o mutacje w genie IQSEC – studium przypadku pacjenta ze znacznym
opóźnieniem psychoruchowym, bez reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe,
o SLOS – przykład pracy z pacjentem w dysfagią, pogłębionym tyłozgryzem
i zapadającym się językiem,
o Opitz – G syndrome - studium przypadku pacjenta z rozszczepem krtani, tchawicy, wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia miękkiego i twardego
o Zespół de Grouch’ego – analiza przypadku pacjentki z niedosłuchem do wczesnej stymulacji funkcji pokarmowych i wsparcia rozwoju mowy,
o BWS – praca z pacjentem z makroglosią.
Prowadząca: dr n. hum. Kamila Czarnik, neurologopeda kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współwłaściciel Neurostrefy w Brzeszczach, autorka artykułów
o tematyce nerwów czaszkowych i zespołów genetycznych w neurologii. Prywatnie wielbicielka festiwali muzycznych, aktorka amatorskiej grupy teatralnej wspierającej akcje charytatywne na terenie Oświęcimia.
Zapraszamy do zapisania się na: Cechy dysmorficzne w diagnozie i terapii logopedycznej

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
600 888 840
rezerwacje@logopeda-logolandia.pl
Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy