Facebook
II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy
II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej
wg zasad motorycznego uczenia.
Kiedy: 18 marca 2023
Koszt 550 zł
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli
dwudniowe stacjonarne szkolenie szkolenie Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji
motorycznej wg zasad motorycznego uczenia. Szkolenie ma charakter praktyczny i rozwija treści
istotne w terapii dziecka z dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczna lub ORM
1 Diagnoza, planowanie terapii, opinia logopedyczna, dobór słownictwa - ćwiczenia/studium
przypadku.
2. Protokół DTTC - aktualizacja informacji i ćwiczenie w parach.
3. Rola prozodii w terapii dziecięcej apraksji mowy -jak to zrobić praktycznie i zabawowo?
4. Dziecięca apraksja mowy u dziecka dwujęzycznego/wielojęzycznego - ogólne założenia
prowadzenia terapii.
5. Słowo i co dalej? Opis kształtowania się systemu językowego i praktyczne zabawowe strategie
rozwoju języka u dziecka z dziecięcą apraksją mowy/afazją motoryczną.
Prowadząca:
Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z
różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce
logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z
apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody
pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w
Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę
internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.
Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy,
użytkownika AAC
Zapraszamy do zapisania się na: II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
600 888 840
rezerwacje@logopeda-logolandia.pl
Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy