Facebook
Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego- Mioterapia
Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia
KIEDY : 6-7 maja 2023 (sobota: 10-17, niedziela: 09-16)
CZAS TRWANIA: 16 h dydaktycznych
CENA: 800 zł.
BRAK MIEJSC
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.
Program szkolenia:
1. Rozwój motoryczny jamy ustnej
2. Ankyloglossia:
◦ definicje i klasyfikacja medyczna
◦ metody badawcze w różnych grupach wiekowych
◦ kompensacje wynikające z ankyloglossii
◦ wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)
◦ ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa
◦ standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej
3. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje
4. Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA
5. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy
6. Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych
7. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej
8. Terapia:
◦ reedukacja nerwowo-mięśniowa
◦ mioterapia
Program autorski podlega ochronie.
Prowadzący:
Ewelina Mendala-Kwoczek - Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego - holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich.
Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze - mama Antka i Szymona.
Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację.
Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu.
Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.
Zapraszamy do zapisania się na: Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego- Mioterapia

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
600 888 840
rezerwacje@logopeda-logolandia.pl
Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy