Facebook
Warsztaty wywoływania głosek
Warsztaty wywoływania głosek
19 marca 2023
godz. 10:00-16:30
https://logopeda-logolandia.pl
Cele szkolenia:
1. Nabycie umiejętności wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne - praca żuchwy,
warg i języka
2. Poznanie roli gradacji pracy żuchwy podczas wywoływania samogłosek
3. Nauka dobierania otoczenia fonetycznego głosek wspomagającego ich wywołanie i utrwalanie
4. Praktyczne ćwiczenia wywoływania głosek
Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem
specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną. Prosimy o
wygodny ubiór umożliwiający przećwiczenie prezentowanych strategii. Organizator zapewnia
rękawiczki i szpatułki
Prowadząca:
Ewa Grzelak, logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z
różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce
logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z
apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody
pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w
Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę
internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.
Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy,
użytkownika AAC
Zapraszamy do zapisania się na: Warsztaty wywoływania głosek

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
600 888 840
rezerwacje@logopeda-logolandia.pl
Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy