Facebook
Szkolenia
Marzec
Stymulacja traktu ustno twarzowego
Stymulacja traktu ustno twarzowego
Data: 11-12/03/2023
Cena Szkolenia: 800 PLN
Zobacz szczegóły
II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej
II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej
wg zasad motorycznego uczenia.
Data: 18/03/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Zobacz szczegóły
Warsztaty wywoływania głosek
Warsztaty wywoływania głosek
Data: 19/03/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Zobacz szczegóły
Kwiecień
Miogopedia- praktyczna terapia
Praktyczna teramia miofunkcjonalna
Data: 22-23/04/2023
Cena Szkolenia: 800 PLN
Zobacz szczegóły
Terapia dzieci z autyzmem
Szkolenie dla specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów SI), którzy w swej praktyce spotykają̨ się z dziećmi na różnym poziomie funkcjonowania oraz możliwości komunikacyjnych.
Data: 22/04/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Zobacz szczegóły
Maj
Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego- Mioterapia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej...
Data: 6-7/05/2023
Cena Szkolenia: 800 PLN
Zobacz szczegóły
Przepona i oddech w terapii logopedycznej
Przepona i oddech w terapii logopedycznej- praca manualna wspomagająca prawidłowy tor oddechowy - Klara Francuz - Matwiejczyk
Data: 13-14/05/2023
Cena Szkolenia: 890 PLN
Zobacz szczegóły
Cechy dysmorficzne w diagnozie i terapii
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z terapią logopedyczną/neurologopedyczną pacjentów z zespołami wad wrodzonych
Data: 20/05/2023
Cena Szkolenia: 750 PLN
Zobacz szczegóły
Czerwiec
Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii
Idea ETTHNO - ELASTYCZNEGO TERAPEUTYCZNEGO TAPINGU W LOGOPEDII/NEUROLOGOPEDII powstała z inicjatywy Pani Esther de Ru i Helmy Kaspers, które pierwsze autorskie szkolenie przeprowadziły na terenie Niemiec.
Data: 17-18/06/2023
Cena Szkolenia: 1200 PLN
Zobacz szczegóły
Zakończone szkolenia
Miofunkcja w ortodoncji - praktyczne warsztaty
Miofunkcja w ortodoncji - praktyczne warsztaty - Anna Karowicz
Data: 25/02/2023
Cena Szkolenia: 420 PLN
Zobacz szczegóły
Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne
Na warsztatach zostaną przedstawione strategie pracy z dziećmi z zaburzeniami języka i komunikacji (w tym orm, ASD, SLI/ niedokształcenie mowy o typie afazji).
Data: 18/02/2023
Cena Szkolenia: 500 PLN
Zobacz szczegóły
Zimowy Turnus Terapeutyczny
Turnus Terapeutyczny dla dzieci.
Data: 13-17/02/2023
Cena Szkolenia: 1950 PLN
Zobacz szczegóły
Chodzą słuchy, że gadają już maluchy
Wczesna stymulacja logopedyczna niemowlaków, dzieci w żłobku i przedszkolu
Data: 11-12/02/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego 
Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”
Prowadząca - Renata Bronisz
Data: 28/01/2023
Cena Szkolenia: 420 PLN
II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli dwudniowe stacjonarne szkolenie szkolenie Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia.
Data: 22/01/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym
Nabycie umiejętności wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne - praca żuchwy,
warg i języka
Data: 21/01/2023
Cena Szkolenia: 550 PLN
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli
wspomagających oraz rodziców pracujących z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
Data: 11-12/01/2023
Cena Szkolenia: 770 PLN
Nerwy czaszkowe i terapia blizn
Nerwy czaszkowe i terapia blizn - Artur Kopeć
Kiedy: 7-8 stycznia 2023
Gdzie: Wieliszew 20 km od Warszawy
Data: 07-08/01/2023
Cena Szkolenia: 1080 PLN
Od wady zgryzu do dysfunkcji narządowych
Od wady zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo-szkieletowych,
Diagnostyka funkcjonalna i terapia manualna dzieci i dorosłych.
Data: 15-16/12/2022
Cena Szkolenia: 1400 PLN
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy specjalni. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 23/04/2022
Cena Szkolenia: 350 PLN
Podstawy układu ruchowego narządu żucia w gabinecie logopedycznym
Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 07/05/2022
Cena Szkolenia: 400 PLN
IMM - Instrumentarium Mioterapeuty Malucha
Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, pedagodzy. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 14/05/2022
Cena Szkolenia: 450 PLN
IMM - Terapia Karmienia - praktyczne wskazówki
Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie. Każdy z uczestników 1 tydzień przed terminem szkolenia otrzyma szczegółowego e-maila z informacjami dotyczącymi miejsca szkolenia.
otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 15/05/2022
Cena Szkolenia: 300 PLN
Terapia dzieci z Autyzmem
Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, studentów logopedii,pedagogiki, terapeutów, rodziców dzieci z ASD, pedagogów specjalnych, terapeutów SI
Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie
Data: 28/05/2022
Cena Szkolenia: 450 PLN
Stymulacja traktu ustno twarzowego
Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, studentów logopedii. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 18/06/2022
Cena Szkolenia: 660 PLN
Stymulacja traktu ustno twarzowego- moduł wędzidełkowy
Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, studentów logopedii. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 19/06/2022
Cena Szkolenia: 190 PLN
LogoKalendarz - pakiet dwóch szkoleń logorytmicznych
LogoKalendarz to pakiet dwóch szkoleń logorytmicznych wzajemnie się uzupełniających.

Data: 01/10/2022
Cena Szkolenia: 350 PLN
Wczesna stymulacja logopedyczna niemowlaków, dzieci w żłobku
Chodzą słuchy, że gadają już maluchy – Wczesna stymulacja logopedyczna niemowlaków, dzieci w żłobku
Data: 15/10/2022
Cena Szkolenia: 550 PLN
Attention Autism
Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, pedagodzy specjalni studenci pedagogiki, terapeuci. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów w formie elektronicznej oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 22/10/2022
Cena Szkolenia: 1300 PLN
Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym
Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną.
Data: 05/11/2022
Cena Szkolenia: 480 PLN
Terapia manualna w gabinecie logopedycznym
Jak pracować z pacjentem logopedycznym w gabinecie? Jak z punktu widzenia terapeuty manualnego i osteopaty ocenić możliwe u Pacjentów stany: stresu i odprężenia?
Data: 26/10/2022
Cena Szkolenia: 1400 PLN
IMM - Instrumentarium Mioterapeuty Malucha
To dla Ciebie, jeśli:
- chcesz być logopedą, który ma ciekawe sposoby na dotarcie do strefy orofacjum Małych Dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi
- lubisz posiłkować się w pracy rymowankami, wierszykami, piosenkami, muzyką
Data: 05/11/2022
Cena Szkolenia: 500 PLN
Terapia Karmienia - praktyczne wskazówki
To dla Ciebie, jeśli znasz już podstawy teoretyczne na temat neofobii żywieniowej/wybiórczości pokarmowej/ARFID, lecz brakuje Ci pomysłów jak prowadzić terapię karmienia dzieci borykających się z tymi problemami oraz jak włączyć w terapię ich rodziców.
Data: 06/11/2022
Cena Szkolenia: 300 PLN
Miogopedia - praktyczna terapia miofunkcjonalna
Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, fizjoterapeuci, laryngolodzy, chirurdzy stomatologii, ortodonci. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Data: 19/11/2022
Cena Szkolenia: 700 PLN
Opóżniony rozwój mowy.
Na warsztatach zostaną przedstawione strategie pracy z dziećmi z zaburzeniami języka i komunikacji (w tym orm, ASD, SLI/ niedokształcenie mowy o typie afazji).
Data: 09/12/2022
Cena Szkolenia: 440 PLN
Nerwy czaszkowe i terapia blizn - Artur Kopeć
Nerwy czaszkowe i terapia blizn - Artur Kopeć
Data: 03-12.2022-04.12.2022
Cena Szkolenia: 1080 PLN
Logolandia- terapia wad wymowy oraz zaburzenia w rozwoju mowy